Hiển thị tất cả 3 kết quả

Màn cuốn ngăn cháy là dòng sản phẩm đang được sử dụng như một giải pháp tối ưu trong việc ngăn khoang cháy.

Sản phẩm màn cuốn ngăn cháy được tạo thành từ sự kết hợp giữa vải chống cháy Silica, Bông cách nhiệt, Trục cuốn và động cơ chống cháy chuyên nghiệp, cùng hệ khung , giá đỡ và các thành phần kết cấu chuyên dụng cho phòng cháy.

Sản phẩm màn cuốn ngăn cháy có nhiều cấp độ như :

Màn cuốn ngăn cháy EI120 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy và cách nhiệt trong thời gian 120 phút.

Màn cuốn ngăn cháy EI90 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy và cách nhiệt trong thời gian 90 phút

Màn cuốn ngăn cháy EI60 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy và cách nhiệt trong thời gian 60 phút

Màn cuốn ngăn cháy EI45 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy và cách nhiệt trong thời gian 45 phút

Màn cuốn ngăn cháy EI30 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy và cách nhiệt trong thời gian 30 phút

Màn cuốn ngăn cháy E120 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy toàn vẹn trong thời gian 120 phút

Màn cuốn ngăn cháy E90 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy toàn vẹn trong thời gian 90 phút

Màn cuốn ngăn cháy E60 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy toàn vẹn trong thời gian 60 phút

Màn cuốn ngăn cháy E45 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy toàn vẹn trong thời gian 45 phút

Màn cuốn ngăn cháy E30 là sản phẩm màn cuốn ngăn cháy toàn vẹn trong thời gian 30 phút

Liên hệ
Liên hệ