LG DISPLAY

THÔNG TIN CHI TIẾT:

  • Địa điểm thực hiện: khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
  • Thời gian thi công: Từ tháng 01/2021 đến tháng 05/2021
  • Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn chống cháy (E120)
  • Năm thực hiện: 2021
LGHaiPhong
z3935152553772 5cf505e9a550b62e6443ba5df2ec5dbc
Bài viết liên quan